Zpráva o čerpání státní neinvestiční dotace 2017

Zpráva na web P VIII TJ-SK 2017

DSC_0097 DSC_0113 DSC_0126 DSC_0136 DSC_0203 DSC_0421 DSC_1097 DSC_1100 IMG_0621 starší_přípravka

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce dotace: TJ Sokol Zdíkov, z.s. IČO: 41881389
Program MŠMT č. VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech Rok: 2017
Rozhodnutí MŠMT č: 502017_8_1771 Poskytnutá dotace v Kč: 83300

Finanční prostředky byly použity na podporu sportovní, organizační a obsahové činnosti TJ Sokol Zdíkov, z.s. v roce 2017. Touto podporou byly vytvořeny podmínky pro výkon a rozvoj sportovní činnosti zejména v oblasti přípravy a účasti v dlouhodobých sportovních soutěžích dětí a mládeže. Z dotace byly použity finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením sportovní činnosti dětí a mládeže. Odměny trenérům byly použity výhradně na práci s dětmi a mládeží a činily 40.000,- Kč, tj. 41 % z plánovaného rozpočtu a 36 % z vyúčtovaného rozpočtu.  Dále bylo pořízena výstroj a výzbroj – výstroj pro děti a nákup míčů pro oddíly dětí, cestovné a doprava na turnaje a zápasy a byl pořízen tablet pro účely tréninků a zápasů. V podpořené skupině dětí a mládeže jsou družstva přípravek, žáků a dorostu. Celkové náklady byly v žádosti plánovány 98.000,- Kč, skutečnost je 111.096,- Kč.

Zde popis podrobné činnosti v roce 2017:

Starší přípravka – počet dětí 11 k 29.12.2017, tréninky 1,5 hodiny 1x týdně (pátek), okresní přebor. Po podzimní sezóně 6 místo z 10 týmů. Dále se žáci zúčastnily turnaje „O pohár krále Šumavy“, kde obsadila přípravka 7 místo z 8 zúčastněných družstev a letního čtyřdenního soustředění.

Žáci – počet dětí 13 k 29.12.2017, tréninky 1,5 hodiny 2x týdně (pondělí a pátek). V okresním přeboru obsadili mladší žáci 3 místo. Dále byli účastníky turnaje „O pohár krále Šumavy“, kde obsadili 1. místo z 8 zúčastněných družstev Jihočeského kraje a partnerské obce Ruderting (D). Další účast byla na halovém turnaji v Netolicích, kde obsadili 2 místo. Také se zúčastnili čtyřdenního letního soustředění.

Dorost –  počet členů 19 k 29.12.2017, třetinky 1,5 hodiny 2x týdně, účast v nižší krajské soutěži 1A.

Vzhledem ke stále rostoucím nákladům téměř ve všech oblastech je ve sportovním prostředí poskytnutí státní neinvestiční dotace na činnost vnímáno jako výrazná pomoc TJ, které plní nezastupitelnou roli při výchově dětí a mládeže a rozvoje jejich pohybových aktivit. Naše organizace Tělovýchovná jednota Sokol Zdíkov, z.s. plní poslání občanské společnosti – Sport pro všechny. Organizujeme dobrovolné pohybové aktivity pro občany Zdíkovska a okolí.

Náklady akce v roce 2017:

Cestovné                                           10.820,-

Doprava                                            21.060,-

Odměny trenéři                                 40.000,-

Výstroj – oblečení                             23.097,-

Výzbroj – míče                                 10.317,-

Tablet –                                               5 802,-

CELKEM náklady                          111.096,-

Dotace MŠMT                                  83 300,-

Podíl TJ Sokol Zdíkov                      27.796,-